Coach / Pedagog Jolanta Włosińska - Artykuły


 

Co to jest coaching adaptacji społecznej
2019-09-11

/ Coaching adaptacji /

Adaptacja to proces przystosowania się do nowego środowiska, nowej sytuacji. Coaching adaptacji to wyjście naprzeciw aktualnym, bieżącym potrzebom, związanym z chęcią przeprowadzenia się, zmianą środowiska, jak również zmianą pracy. To ukierunkowanie na rozstrzygnięcie dylematu związanego z podjęciem właściwej decyzji, zmniejszenie obaw i ryzyka jak również stworzenie planu działania i wsparcie w szybkim przystosowaniu do tego co nowe.

 

Po co Coaching Adaptacji?

 

Żyjemy w czasach, kiedy wyjazdy zarobkowe oraz przeprowadzki będące następstwem wielu  czynników, stały się czymś częstym i naturalnym. Zmieniamy otoczenie nie tylko z przyczyn zarobkowych, ale także w poszukiwaniu swoich wartości i tego co jest ważne. Coaching Adaptacji po pierwsze ma na celu odpowiednio przygotować do zmiany otoczenia społecznego, po drugie ma pomóc podjąć właściwe decyzje, dotyczące wyjazdu, przeprowadzki, zmiany pracy lub studiów i po trzecie osobom, które zmieniły swoje otoczenie społeczne i są w trakcie przystosowania do niego, sesje coachingowe mają pomóc w szybszej i efektywnej adaptacji.

 

 

Potrzeba zmian

 

Mam wrażenie, że już nie przyzwyczajamy się tak bardzo do egzystowania w jednym miejscu czy  pracy, mieście czy regionie. Fascynują nas różne kultury, zakątki świata Z drugiej strony nawet jeśli mamy chęć i potrzebę, by żyć cały czas w tym samym środowisku, to często różnego rodzaju bodźce skłaniają nas do zmian. Jesteśmy otwarci na to, co nowe, znamy różne języki, kultury, narodowości, podróżujemy. Chcemy poznawać, odkrywać nowe miejsca, doświadczać, żyć pełnią życia. Wszystko wokół zmienia się, jednak czynniki, które odpowiadają za nasze poczucie szczęścia i spełnienia w nowym otoczeniu pozostają wciąż te same. Te czynniki, to kwestie wyborów zgodnych z wartościami, dylematów właściwie rozstrzygniętych, znajomości własnych preferencji i upodobań, to również kwestie osobowości, charakteru, jak i stopnia wrażliwości psychiki, a finalnie także kompetencji  adaptacyjnych. Nie bez znaczenia jest także środowisko do którego trafimy. Jedni przystosowują się do zmian szybciej inni wolniej. Niektórzy z nas lubią zmiany a pozostali wolą stabilizację.

 

Proces adaptacji

 

Emocje są nieodłączną składową procesu adaptacji. Jest to całkowicie naturalne, że w trakcie przystosowania pojawia się ich całe mnóstwo. Radość, euforia, zadowolenie, smutek, rozczarowanie, poczucie samotności. W skrajnej sytuacji, gdy przystosowanie do nowego otoczenia przebiegnie nieprawidłowo, mogą pojawić się takie odczucia jak poczucie bezsensowności, zmarnowania a także zachowania agresywne. Nie wszyscy szybko i sprawnie przystosują się do nowego otoczenia. Każdy ma inny poziom kompetencji adaptacyjnych.

Co czujesz kiedy jesteś w nowym miejscu pierwszy raz w życiu gdzie nikogo nie znasz? Radość? Wyzwanie? Ekscytację? A może obawy? Pustkę? Przerażenie? Adaptacja to proces wieloetapowy, trwający w czasie, zależny od otwartości, łatwości nawiązywania kontaktów, komunikatywności, nastawienia do siebie i do świata, zależny także od tego jak ludzie reagują na nas, czy są pozytywnie nastawieni czy wspierają nasze przystosowanie, a może hamują? Na adaptację wpływają również cechy charakteru, sposób postrzegania, preferencje i oczekiwania a nawet widok za oknem, ułożenie przedmiotów, odczuwany komfort w danym miejscu. Są to bodźce, które zmysły przekazują do mózgu jako wrażenia. Jeżeli  na przykład podoba Ci się kolor brązowy a nie lubisz czarnego, to jak czujesz się siedząc przy biurku o czarnej kolorystyce?

Czynniki adaptacyjne jak widać są zewnętrzne, dotyczące tego co nas otacza oraz wewnętrzne, które są związane z usposobieniem, odbiorem rzeczywistości, myśleniem, poziomem wrażliwości i osobowością. Proces adaptacji przebiega indywidualnie u każdej osoby, zazwyczaj kilkuetapowo od  fascynacji lub rozczarowania przez ugruntowanie, stabilizację, przyzwyczajenie i pełne przystosowanie do nowego środowiska społecznego jak i  do nowej sytuacji.

Autor tekstu: Jolanta Włosińska