Coach / Pedagog Jolanta Włosińska - Artykuły


 

Co to jest coaching adaptacji społecznej
2019-09-11

/ Coaching adaptacji /

Adaptacja to proces przystosowania się do nowego środowiska, nowej sytuacji. Coaching adaptacji to wyjście naprzeciw aktualnym, bieżącym potrzebom, związanym z chęcią przeprowadzenia się, zmianą środowiska, jak również zmianą pracy. To ukierunkowanie na rozstrzygnięcie dylematu związanego z podjęciem właściwej decyzji. Zmniejszenie obaw i ryzyka, jak również stworzenie planu działania i wsparcie w szybkim przystosowaniu do tego, co nowe.

 

Po co Coaching Adaptacji?

 

Żyjemy w czasach, kiedy wyjazdy zarobkowe oraz przeprowadzki będące następstwem wielu  czynników, stały się czymś częstym i naturalnym. Zmieniamy otoczenie nie tylko z przyczyn zarobkowych, ale także w poszukiwaniu swoich wartości i tego co jest dla nas ważne. Coaching Adaptacji po pierwsze ma na celu odpowiednio przygotować do zmiany otoczenia społecznego. Po drugie ma pomóc podjąć właściwe decyzje, dotyczące wyjazdu, przeprowadzki, zmiany pracy lub studiów. Po trzecie osobom, które zmieniły swoje otoczenie społeczne i są w trakcie przystosowania do niego, sesje coachingowe mają pomóc w szybszej i efektywnej adaptacji.

 

 

Potrzeba zmian

 

Nie przyzwyczajamy się już tak bardzo do egzystowania w jednym miejscu czy  pracy, mieście czy regionie. Fascynują nas różne kultury, zakątki świata. Z drugiej strony nawet jeśli mamy chęć i potrzebę, by żyć cały czas w tym samym środowisku, to często różnego rodzaju bodźce lub sytuacje od nas niezależne, skłaniają nas do zmian. Jesteśmy otwarci na to, co nowe, znamy różne języki, kultury, narodowości, podróżujemy. Chcemy poznawać, odkrywać nowe miejsca, doświadczać, żyć pełnią życia. Wszystko wokół zmienia się, jednak czynniki, które odpowiadają za nasze poczucie szczęścia i spełnienia w nowym otoczeniu pozostają wciąż te same. Te czynniki, to kwestie wyborów zgodnych z wartościami, właściwie rozstrzygniętych dylematów, znajomości własnych preferencji i upodobań. To również kwestie osobowości, jak i stopnia wrażliwości psychiki, a finalnie także kompetencji  adaptacyjnych. Nie bez znaczenia jest środowisko w którym znajdujemy się. Jedni przystosowują się do zmian szybciej inni wolniej. Niektórzy z nas lubią zmiany a pozostali wolą stabilizację.

 

Proces adaptacji

 

Emocje są nieodłączną składową procesu adaptacji. Jest to całkowicie naturalne, że w trakcie przystosowania pojawia się ich całe mnóstwo. Radość, euforia, zadowolenie, smutek, rozczarowanie, poczucie samotności. W skrajnej sytuacji, gdy przystosowanie do nowego otoczenia przebiegnie nieprawidłowo, mogą pojawić się takie odczucia jak poczucie frustracji, rezygnacji, demotywacji a nawet zachowania agresywne. Nie wszyscy szybko i sprawnie przystosują się do nowego otoczenia. Każdy ma inny poziom kompetencji adaptacyjnych.

Co czujesz kiedy jesteś w nowym miejscu w którym nikogo nie znasz po raz pierwszy? Radość? Wyzwanie? Ekscytację? A może obawy? Pustkę? Adaptacja to proces wieloetapowy, trwający w czasie, zależny od otwartości, łatwości nawiązywania kontaktów, komunikatywności, nastawienia do siebie i do świata, zależny także od tego jak ludzie reagują na nas, czy wspierają nasze przystosowanie. Na adaptację wpływają również cechy charakteru, sposób postrzegania sytuacji, preferencje i oczekiwania człowieka. Również otoczenie i takie kwestie jak na przykład ułożenie przedmiotów, odczuwany komfort lub dyskomfort w danym miejscu.

Czynniki adaptacyjne jak widać są zewnętrzne, dotyczące tego co nas otacza oraz wewnętrzne, które są związane z usposobieniem, sposobem myślenia, poziomem wrażliwości i osobowością. Proces adaptacji przebiega indywidualnie u każdej osoby, zazwyczaj kilku etapowo od  fascynacji lub rozczarowania przez ugruntowanie, stabilizację, przyzwyczajenie i pełne przystosowanie do nowego środowiska społecznego i nowej sytuacji.

Autor tekstu: Jolanta Włosińska